Dlouhodobé ošetřovné – nová dávka od 1. 6. 2018

Od 1.6.2018 je nově nárok na poskytnutí dávky dlouhdobé ošetřovné pro péči o své blízké. Tato dávka je poskytována na nejdéle 90 kalendářních dní a od prvního dne ji hradí ČSSZ.

Více informací o uplatnění nároku a výpočtu dlouhodobého ošetřovného najdete na stránkách ČSSZ. Na stránkách ČSSZ je popsán postup při uplatňování nároku na tuto dávku, včetně formuláře Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Pro doplnění nové položky sociálních náhrad stiskněte tlačítko Aktualizovat v položce menu Číselníky – Sociální náhrady.

Od verze 18.2.51 ze 6.6.2018 můžete zadávat „Dlouhodobé ošetření“ jako další dávku sociálních náhrad  v sekci <Sociálních náhrad>. Z nabídky typů vyberte dlouhodobé ošetřovné, které je v seznamu označeno písmenem G. K této dávce se  pomocí tlačítka <Předat na ČSSZ> vytvoří Příloha k žádosti, která se  předá spolu se Žádostí zaměstnance na příslušné OSSZ. V souvislosti s touto změnou byla změněna i XML věta NEMPRI.

 Pořízení dlouhodobého ošetřovného 

Uživatelé PartnerLinku potřebují novou verzi pro rok 2018.

Štítky: Mzdy