Evidenční list důchodového zabezpečení – XML věta

Evidenční listy sestavíte v menu <Osobní data>, <Zaměstnanci>a vyberte <Formulář F11>.

Po té je potřeba jej dopravit na ČSSZ. Jednou z možností je odesláním pomocí XML věty.

Kde a jak XML vět vytvoříte?

  • po jednom – <Osobní data>  – <Zaměstnanci> – <Formulář> – pomocí tlačítka <Export XML> nebo pomocí ikonky
  • hromadně – <Osobní data> – <Hromadný tisk, export> viz popis níže.

XML věty jsou uloženy v adresáři, který je uveden v <MZDY> – <Prostředí> – <Detaily> – Cesta k souborům pro export XML struktur.  Při zadání DIRDATA je úložištěm aktuální datový adresář.

Pokud není nastavena cesta do DIRDATA, mají všechny adresáře stejné úložiště.

Soubor z úložiště načtěte na ePortál ČSSZ – Načíst uložená data.

Zde je možno větu zkontrolovat, vytisknout a odeslat, buď přes datovou schránku anebo přes ePortál nebo odeslat s elektronickým podpisem na ČSSZ.

Hromadný tisk (export) sestav po zaměstnancích – popis okna.

 Okno spustíte nad otevřeným oknem <Osobní data> – <Zaměstnanci>  tím, že v menu vyberte položku <Osobní data> – <Hromadný tisk, export>.

Hromadný tisk, export

Toto okno slouží k hromadnému tisku a exportu sestav pro jednotlivé zaměstnance, které jste již připravili v sekci <Formuláře>.

V zaškrtávacích polích zaškrtneme E – ELDP – XML věta a stisknutím tlačítka Připravit se v levé části okna naskládají zaměstnanci s vytvořenou sestavou. Nyní ještě lze vybrat jen některé zaměstnance pomocí značek. Teprve na tlačítko Tisk, Export se vytvoří XML věta ( jedna za všechny zvolené zaměstnance). Po vyexportování se zapíše info do okna <Zaměstnanci> – <XML věty>.

 

Jak hromadně po zaměstnancích tisknout, exportovat sestavy:

  1. v kartě zaměstnance v okně <Formulář> připravíme jednotlivé typy sestav
  2. v okně Hromadný tisk (export) zaškrtneme typy sestav
  3. dále můžeme zaškrtnout výběr zaměstnanců – není-li zaškrtnut nabízí se jen ti, kteří mají daný typ sestavy připraven pro tisk, export
  4. tlačítkem <Připravit> nachystáme seznam zaměstnanců se sestavami
  5. tlačítkem <Tisk, Export> vytiskneme podle seznamu jednotlivé sestavy po zaměstnancích a vytvoříme XML věty podle typu sestavy (všichni zaměstnanci do jedné věty XML).

 

Více v příloze – ELDP_MZDY_XML2019

Štítky: