Exekuce a daňový bonus

V návaznosti na judikát vydaný Vrchním soudem v Praze č.j.1 VSPH 241/2013-B-50  ze dne 16.1.2013 byla upravena mzdová složka pro výpočet exekuce. Do základu pro výpočet je přidána položka daňový bonus a roční zúčtování daně.

Po provedení aktualizace na verzi 16.3.55 bude předpis změněn na :

Exekuce(CISTA+PRVYR+SON_K+SON_N, VYZVN)

Navigace pro ruční opravu: modul Mzdy položka menu <Nástroje>  – <Číselníky> – <Mzdové složky>  ucho <Čistá mzda> a řádek <-exekuce>.

 

Stávající předpis zahrnoval jen čistou mzdu, náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, karanténu a bez daňového bonusu .

Varianta základny bez daňového bonusu a s ročním zúčtováním daně:

Exekuce(CISTA-DABON+PRVYR+SON_K+SON_N, VYZVN)

 

Názory na základnu výpočtu se liší. Výše jsou uvedeny možnosti výpočtu základu.

 

Zdroj: judikát č.j. 1 VSPH 241/2013-B-50 

MSPH 93 INS 19653/2011 1 VSPH 241/2013-B-50 

Štítky: