Formulář Přehled o výši pojistného a xml věta PVPOJ2015

(Čerpáno ze stránek ČSSZ)

Od 1.1.2015 se formulář Přehled o výši pojistného posílá na ČSSZ přes e-Podání a jeho interaktivní formulář. Stávající šablona zfo a posílání pomocí ní nebude možné.

Vytvořená xml věta se již nebude automaticky zobrazovat, tak jako vloni, v zfo šabloně.

Informace je uvedena na stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/vyse-a-platba-pojistneho/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-informuje-o-pouzivani-noveho-tiskopisu-prehled-o-vysi-pojistneho.htm.

Obecný popis k tiskopisům http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/.

Nový interaktivní formulář se vybírá z https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy anebo přímo na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2015.

Formuláře se načtou ze souboru a po úspěšné kontrole se zaktivní tlačítko Odeslat elektronicky. Další odeslání je buď za pomoci přihlášení do rozhraní datových schránek, anebo pomocí elektronického podpisu. Obdobně, tak jako u zfo šablon.

V položce menu <Sestavy> – <Pro instituce> – <Evidence XML vět za zaměstnavatele> je uložena cesta k souboru s xml větou.

HaP

2. 2. 2015

Štítky: