Legislativní změny pro MZDY roku 2016

Slevy na dani

Daňové zvýhodnění na děti zatím zůstáva ve stejné výši jako v roce 2015. Návrh změn se teprve nyní projednává.

Slevy se nemění.

Při určování pořadí pro uplatnění daňového zvýhodnění nezáleží na věku dítěte.

Poplatník uplatňující děti musí vyplnit formulář vzor č. 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a určit pořadí dětí a tím i výši daňového zvýhodnění. Rodiče se můžou o daňové zvýhodnění svých dětí podělit, tak nemusí mít jedno dítě pořadové číslo jedna, ale např. tři.
Součástí je i možnost uplatnění slevy za umístěné dítě v předškolním zařízení.
Pro rok 2015 se jedná o částku 9 200,- Kč a pro rok 2016 o částku 9 900,- Kč.
Částka této slevy je do maximální výše minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období.

Minimální mzda

Od 1.12016 se zvyšuje na výši 9 900 Kč, pro osoby s invaliditou na 9 300 .

Maximální hranice pro odvody pojištění.

Výpočet vychází z průměrné měsíční mzdy 27 006 Kč (pro rok 2016 stanovena MPSV vyhláškou č. 224/2015 Sb.)

Pro Sociální pojištění 1 296 288 Kč což je 48 násobek průměrné mzdy.

Pro Zdravotní pojištění je hranice zrušena.

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob.

V případě kdy poplatník zaplatil solidární daň, ale jeho příjmy nepřesáhly 48 násobek průměrné mzdy a jsou splněny i ostatní podmínky, může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a nemusí podávat daňové přiznání.

Pro rok 2015 je tato hranice 1 277 328 Kč.

Pro rok 2016 je nadlimitní měsíční příjem 4x 27006=108 244 Kč.

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, karanténu

Pro rok 2015 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto:

I.   redukční hranice =       901 Kč

II.   redukční hranice =    1 351 Kč

III.  redukční hranice =    2.701 Kč

 

Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2016 jsou:

I.   redukční hranice =   0,175 x    901 = 157,68 Kč

II.  redukční hranice =   0,175 x 1 351 = 236,43 Kč

III. redukční hranice =   0,175 x 2 701 = 472,68 Kč

 

Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek  tedy v roce 2016 činí 260,03 Kč, v roce 2015 činil 256,26 Kč.

 

Exekuce

Popis Rok 2015 Rok 2016
Životní minimum jednotlivce 3410,00 3410,00
Bydlení 5767,00 5858,00
Výpočtová základna 9177,00 9268,00
2/3 nezabavitelné minimum 6188,67 6178,67
1/4 nezabavitelná částka na manželku, děti 1529,50 1544,67
Max 1/3 zbytku čisté mzdy 3059,00 3089,00

Konec 2.pilíře

K 1.1.2016 se ruší zákon o důchodovém spoření.

Od ledna 2016 platí pro všechny zaměstnance jednotná sazba pojistného na důchodové zabezpečení ve výši 6,5%, sazba 3,5%se ruší.

Nová verze tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ i XML věty PVPOJ2016 pro lednové mzdy je již k dispozici.

 

Zdroje dokumentu: 

Štítky: