Legislativní změny pro mzdy roku 2020

Minimální mzda

Od 1.12020 se nařízením vlády č. 347/2019 Sb. zvyšuje na výši 14 600 Kč.

Průměrná měsíční mzda.

Pro rok 2020 je stanovena nařízením vlády č. 260/2019 Sb.ve výši 34 835 Kč.

Maximální hranice pro odvody pojištění.

Výpočet vychází z průměrné měsíční mzdy.

Pro Sociální pojištění 1 672 080 Kč což je 48 násobek průměrné mzdy, pro rok 2019 bylo 1 569 552,- Kč.
Pro Zdravotní pojištění již byla hranice zrušena.

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob.

V případě, kdy poplatník zaplatil solidární daň, ale jeho příjmy nepřesáhly 48 násobek průměrné mzdy a jsou splněny i ostatní podmínky, může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a nemusí podávat daňové přiznání.

Pro zúčtování za rok 2019 je tato hranice 1 569 552 Kč.
Pro rok 2020 bude tato hranice 1 672 080.

Pro rok 2019 je nadlimitní měsíční příjem 4x 32 699=130 796 Kč.
Pro rok 2020 je nadlimitní měsíční příjem 4x 34 835=139 340 Kč.

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, karanténu

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 270/2019 Sb. 

Pro rok 2020 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto:

  1. redukční hranice =    1 162 Kč
  2. redukční hranice =    1 742 Kč
  3.  redukční hranice =    3 484 Kč

Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2020 jsou:

  1. redukční hranice =   0,175 x 1 162 = 203,35
  2.   redukční hranice =   0,175 x 1 742 = 304,85
  3.   redukční hranice =   0,175 x 3 484 = 609,70

Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek, tedy v roce 2019 činí 335,37 Kč.

Historicky v roce 2019 činil 314,74 Kč, v roce 2018 – 288,60 Kč.

NORMATIVNÍ NÁKLADY NA BYDLENÍ

Na základě nařízení vlády č. 349/2019 Sb. je nově aktualizovaná částka ve výši 6502,- Kč.
Životní minimum jednotlivce je v nezměněné výši 3410,- Kč.

Základ pro zdravotní pojištění

Snížení o 7903,-Kč za chráněnou dílnu.
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 7903 Kč na kalendářní měsíc.

Sleva za umístěné dítě v předškolním zařízení.

Pro rok 2020 se jedná o částku 14 600,- Kč.

Příloha:

Legislativní mzdové novinky pro rok 2020

Štítky: