Metodika účtování dohadných položek od verze 19.1.

Popis metodiky účtování dohadných položek od verze 19.1.

 1. Při ukládání fa (P i V) se dá zadat dohadný účet (DU) a datum (DD) a zaškrtnout požadavek na dohadné účtování
  • pokud je takový účet zadán, tak se při tvorbě účetního dokladu faktury účty z položek faktury nahradí DU – fa se zaúčtuje ne proti 5 nebo 6 ale celá proti DU
  • tento doklad je uložen v dávce Fakturace patřičného roku odpovídajícího faktuře
 2. Současně se vytvoří druhý – dohadný doklad, účtovaný dne DD, který obsahuje rozúčtování položek faktury proti DU
  • jako účty jsou použity účty z položek faktury a první řádek obsahuje celkovou částku tohoto dokladu vzniklou sečtením jednotlivých řádků účtovanou proti DU
  • dohadný doklad má číslo z řady podle předkontace Ostatní – Příjmy nebo Výdaje příštích období, číslo je další pořadové číslo v dané řadě
  • číslo tohoto dokladu se zapíše do hlavičky a při opakovaném účtování se od tam vezme, negeneruje se znovu
  • datum tohoto dokladu je bráno z hlavičky fa – DD
   • datum dokladu řídí rok do kterého bude dohadný doklad zapsán – dohledá se podle ROKY, tak aby datum DD padlo do účetního období patřičného roku
 3. Poznámky
  • původní i dohadný doklad mají položky zaúčtované na stejná střediska i zakázky a řádky jsou „rozpadené“ tak jako by byly použity původní účty z položek
  • knize fana konkrétní faktuře v dialogu Opravit fakturu je dole u dohadných údajů tlačítko Zaúčtovat 
  • pokud je vyplněno číslo dohadného dokladu, tak se (po varování) znovuvytvoří a zaúčtuje dohadný doklad s uvedeným číslem
  • pokud číslo dohadného dokladu není vyplněno, vezme se další z řady patřičných dohadných předkontací a vygenerované číslo se uloží jako číslo dohadného dokladu
  • hlavičkové údaje s dohadným dokladem, účtem a datem jsou dostupné, pokud je fa nezaúčtovaná, dají se libovolně měnit. Pokud jsou smazány, fa se zaúčtuje normálně (nedohadně).
  • toto tlačítko od verze 19.1. ztrácí původní význam, protože dohadné položky se vždy zaúčtují automaticky. Dá se použít pro opakovanou tvorbu dohadného zápisu, např. pokud byl uložen do špatného roku.

pro verze před 19.1.

 • dohadný doklad nevznikal automaticky, musel se pokaždé vytvořit ručně buď hromadně nebo jednotlivě
 • při účtování faktur v cizí měně, nemusel mít první řádek dohadného dokladu správnou částku v cizí měně
 • pokud se účtovalo na FV na 6 účet nebo na FP na 5 účet, tak se při běžném účtování tyto účty „přehodily“ na opačnou stranu ale v dohadném dokladu se nepřehodily

verze od 19.1.

 • dohadný doklad vzniká automaticky současně s účtování faktury
 • po zaúčtování z editoru faktury je zobrazeno okno s informací (i) – firma a rok, kam byl dohadný doklad uložen. Pokud není nalezen rok odpovídající DD, tak je dohadný doklad zaúčtovan do aktuálního roku a info okno má formu Varování (žlutý trojúhelník) a v titulku POZOR.

4.  Firma a rok

jednoznačná identifikace firmy – je Rok zpracování + Název + Celý název firmy

Pole Firma slouží k uživatelské konfiguraci stromu firem pro spouštění

 

POZOR – pokud někdo má v poli Název letopočet, tak se nebude dát dohledat správný adresář pro účtování dohadných položek!

Automatické dohledávání loňského a příštího roku, bude nesprávně fungovat u firem které v průběhu roku 2019 přejdou na fiskální rok. U takových firem bude nutno mít předchozí fiskální období (třeba leden – březen 2019) označeno rokem 2018 aby platilo, že předchozí rok je  (AktuálníRok-1) také bude muset být rok 2018 označen jinak (2118) aby ho nenašel dřív než rok 1-3 2019.

5. Pro nalezení odpovídajícího roku se hledá v ROKY shoda v černě označených polích

Rok zpracování  – číselné označení roku, mělo by odpovídat číslu roku z data posledního dne účetního období (někteří to mají jako rok začátku účetního období)

Název – zkrácený popis firmy, případně definující jednotlivé pobočky, samostatné sklady atd. POZOR – toto pole často obsahuje číslo roku (ROK)

Celý název firmy – celý název firmy, jedná se o detailní název firmy, měl by korespondovat s názvem v Adresy – klíč FIRM

Červeně označené pole Firma slouží POUZE ke konfiguraci stromečku s nabídkou firmy (pokud není vyplněno, použije se pro stromeček pole Celý název firmy). Červeně označené pole se tedy NEPOUŽÍVÁ k dohledání jiného roku.

Nastavení firmy pro účtování dohadných položek

 

 

 

 

 

Štítky: