Metodika účtování přijatých faktur 2016

Firemní informační systém pro velkoobchod
Podnikání v oblasti velkoobchodu, který není primárně
zaměřen na koncového spotřebitele, ale budování prodejní
sítě, si lze jen stěží představit bez kompletního informačního
a ekonomického systému. SB KOMPLET je neocenitelným
pomocníkem při všech klíčových procesech velkoobchodu.
Pomáhá spravovat ceníky, informace o kreditu partnerů a
řídit komunikaci elektronické výměny dat.
Velkoobchod dnes představuje obrovské množství dat. Většina z nich se přímo týká
ekonomiky firmy a prodeje. SB KOMPLET přináší úplný přehled o distribučních tocích, včetně
provázání se vzdálenými pobočkami. Pomáhá udržovat vaši detailní orientaci v rámci celého
obchodního cyklu – od poptávek a nabídek až po realizaci. Průvodním jevem velkoobchodního
podnikání je také velký objem evidovaného, skladovaného a transportovaného zboží. Také s
efektivní distribucí skladového hospodářství vám SB KOMPLET pomůže. Získejte jasný obraz o
ekonomice provozu vaší velkoobchodní organizace – díky vzájemné provázanosti všech
modulů a analýze ekonomických dat můžete získat tolik potřebnou výhodu na vysoce
konkurenčním trhu.
!
Podpora pružné reakce na chování a vývoj trhu patří mezi stěžejní výhody kvalitního
ekonomického řešení pro úspěšné velkoobchodníky.
!
Moduly pro velkoobchod
Sklad: Přehledně vedené skladové hospodářství, propracované i díky námětům stovek našich
uživatelů, lze používat samostatně – až ve spojení s dalšími moduly však přináší cennou
podporu obchodním činnostem. Pro ocenění skladových položek používá průměrné nákupní
ceny, což umožňuje započítat do skladové ceny i další náklady spojené s pořízením.
Fakturace: Evidence a pořizování vydaných i přijatých faktur (a jejich úhrad) je základem
pro okamžitý přehled o platební situaci firmy a podmínkou správného rozhodování při jejím
řízení. Nezanedbatelnou roli hraje i nutnost evidence DPH.

Štítky: