Mzdové změny od 1.7.2020

Pouze elektronické odesílání Přehledu o výši pojistného

Přehled je v sekci Sestavy – Výkazy pro instituce Přehled o výši pojistného – kde pomocí ikonky disketa vyexportujete XML větu .

XML věty jsou uloženy v adresáři, který je uveden v položce menu – Mzdy – Prostředí – Detaily – Cesta k souborům pro export do XML struktur.

Přehled jednotlivých XML vět najdete v položce menu Sestavy – Výkazy pro instituce – Evidence XML vět za zaměstnavatele. Kde je uvedeno i jejich úložiště

Nový výpočet exekucí

Nařízením vlády č. 62/2020 Sb. s nabytím účinnosti od 1.7.2020 se mění výpočet nezabavitelných částek na osobu povinného i na vyživovanou osobu.

Výpočet za období od července 2020 podporujeme od verze 20.2.51.

Pro přehled je uvedena tabulka.

ÚčinnostŽMJ NNBLimit PZČNČ OPNČ VO
1.1.202034106502192846608,001652,00
1.4.202038606502207246908,001727,00
1.7.202038606502207247771,502590,50

Od 1.9.2020 se zavádí povinná elektronická forma i u Evidenčních listů důchodového zabezpečení, Oznámení o nástupu zaměstnance i Oznámení o ukončení .

Zdroj informací: časopis Mzdová účetní

Štítky: