MZDY a ANTIVIRUS A PLUS

Další a další prodloužení programů ANTIVIRUS

A ještě jedno prodloužení, pouze v omezeném rozsahu, jen pro režim A do 30.6.2021. Příspěvek bude možné poskytnout výhradně při kompenzaci nákladů při nařízení karantény nebo izolace.

Další prodloužení programů ANTIVIRUS do 31.5.2021.

Dne 22. února 2021 schválila vláda usnesením č. 186 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, režim A Plus) do 30. dubna 2021. (ze stránky mpsv.cz)

Dne 21. prosince 2020 schválila vláda usnesením č. 1365 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, Režim A Plus) do 28. února 2021.

Režimy ANTIVIRUS A i B jsou prodlouženy do 31.12.2020.

Nový režim ANTIVIRUS A plus se týká pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen.

Více v dokumentu MPSV Mzdy a podpora firem ANTIVIRUS

Příloha: Popis co a jak nastavit

Štítky: