Nový návod pro přípravu pracovní stanice se systémem SB KOMPLET

Příprava prostředí stanice

Pro správnou funkčnost SB KOMPLET vyžaduje, aby před jeho instalací bylo na každé stanici nainstalováno, případně nakonfigurováno několik povinných součástí. Kontrolu stavu je možné provádět opakovaně v modulu nastavení, přes položku menu „SB KOMPLET“ — „Test prostředí“.

Běhové prostředí .Net a knihovny MS Xml

Na všech stanicích je třeba nainstalovat prostředí .Net 4.0, .Net 4.6.2 a knihovnu MS XML 6.0. Tyto součásti je možné získat na našem ftp serveru nebo stáhnout přímo ze stránek Microsoftu.

.Net 4.0 /sbwin/Servis/dotnet/dotnetfx40_full_x86_x64.exe
.Net 4.6.2 /sbwin/Servis/dotnet/ndp462-kb3151800-x86-x64-allos-enu.exe
MS Xml 6.0 /sbwin/Servis/MS Xml/msxml6.msi
/sbwin/Servis/MS Xml/msxml6_x64.msi

Komponenty COM

SB KOMPLET používá dvě knihovny modelu COM, které se nacházejí v  programové složce SB_Prg. Jde o soubory „SBNetLib.dll“ a „SBNetLib_4.6.2.dll“. Tyto knihovny se standardně registrují automaticky. Avšak v případě, že uživatel nebo aplikace nemá k jejich registraci dostatečná oprávnění, případně je jejich registrace z jakékoliv příčiny neúspěšná, je třeba ji provést ručně.

K registraci knihoven COM je nezbytné mít oprávnění administrátora, případně ji provést pod administrátorským účtem. To se týká i okna příkazové řádky, ze které je registrace vyvolávána.

 1. Nejjednodušším způsobem ruční registrace je načtení reg souboru příslušné knihovny, která se nachází v programové složce SB_Prg. Jedná se o soubory „SBNetLib.reg“ a „SBNetLib_4.6.2.reg“. Na oba stačí poklepat myší nebo stisknout klávesu „Enter“ a následně potvrdit všechny dotazy.
 2. Na 64-bitových systémech může nastat problém s přenosem mezi 32 a 64 bitovou větví registru. Pokud tedy načtení výše uvedených reg souborů nepomůže, k dispozici jsou soubory „SBNetLib x64.reg“ a „SBNetLib_4.6.2 x64.reg“, které jsou nasměrovány přímo do 32-bitové větve „Wow6432Node“. Postup načtení zůstává stejný.
 3. Další možností je registrace pomocí nástroje RegAsm.exe. V programové složce SB_Prg jsou k dispozici dávkové soubory „SBNetLib.bat“ a „SBNetLib_4.6.2.bat“, které provedou registraci příslušné knihovny. Podmínkou je hotová instalace prostředí .Net viz výše. Registraci je možné provést i přímo z příkazové řádky pomocí příkazů:C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe %~dp0SBNetLib.dll
  C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\RegAsm.exe %~dp0SBNetLib_4.6.2.dllRegistraci je třeba spouštět ze složky, obsahující příslušné knihovny, nemusí to však nutně být programová složka SB KOMPLETu.

  Poznámka:  Zástupné znaky „%~dp0“ (0 je nula) operační systém nahradí cestou k aktuální složce. Tyto znaky je možné nahradit absolutní cestou ke knihovně.

   

 4. Poslední možností je spuštění modulu „Nastavení“ s oprávněním správce. Přes kontextové menu pomocí pravého tlačítka myši a volbou „Spustit jako správce“. Nebo vytvořením zástupce s nastavenou vlastností „Spustit jako správce“. (Na zástupci pravé tlačítko, volba „Vlastnosti“, záložka „Zástupce“, tlačítko „Upřesnit“) V tomto režimu je ale třeba, spouštět samotnou aplikaci „SBWSet.exe“ a nikoliv jen spouštěč „SSBSet.exe“. A to nad správným kořenovým adresářem SB KOMPLETu.

Následně vyvoláním kontroly prostředí přes položku menu „SB KOMPLET“ à „Test prostředí“ vyvoláte registraci a následnou kontrolu jejího výsledku.

Písma

Pro tiskové výstupy jsou používány speciální zúžené varianty písem Arial a Courier. Tato písma musí být na každé stanici nainstalována do systému Windows. V případě, že při instalaci použijete instalační balíček pro stanice „SBLanSetup.exe“, fonty se nainstalují a zaregistrují automaticky. Další možností je instalace pomocí balíčku „InstFonty.exe“, který se nachází v programové složce SB_Prg. Pokud však stanici konfigurujete ručně nebo se při instalaci vyskytne nějaký problém, je třeba z programové složky SB KOMPLETu ručně naistalovat 8 souborů písem.

Jedná se o soubory:

 1. ARINCE.TTF
 2. ARINCEB.TTF
 3. ARINCEBI.TTF
 4. ARINCEI.TTF
 5. CECOUR.TTF
 6. CECOURBD.TTF
 7. CECOURBI.TTF
 8. CECOURI.TTF

Instalaci je možné provést poklepáním na příslušný soubor nebo volbou „Nainstalovat“ v kontextovém menu vyvolaném pravým tlačítkem myši. Na starších verzích systému Windows je možné instalaci provést z „Ovládacích panelů“, položka „Písma“.

Štítky: