Otcovská – nová dávka od 1. 2. 2018

Od 1.2.2018 je nově poskytována dávka poporodní otcovské péče tzv. otcovská. Tato dávka je poskytována na 7 kalendářních dní a od prvního dne ji hradí ČSSZ. Více informací o uplatnění nároku a výpočtu otcovské najdete na stránkách ČSSZ. Formulář Žádost o dávku otcovské poporodní péče, který je nutné vyplnit a pak předat na mzdovou účtárnu.

Odkaz pro vyplnění a následné vytištění formuláře  Žádost o dávku otcovské poporodní péče na ePortálu  ČSSZ.

Od verze 18.1.57 můžete zadávat „Otcovskou“ jako další dávku sociálních náhrad  v sekci <Sociálních náhrad>. Z nabídky typů vyberte otcovskou, která je pak v seznamu označena písmenem F. K této dávce se  pomocí tlačítka <Předat na ČSSZ> vytvoří Příloha k žádosti, která se po uplynutí podpůrčí doby předá spolu se Žádostí zaměstnance na příslušné OSSZ.

V souvislosti s touto změnou byla změněna i XML věta NEMPRI.

Pořízení otcovské

Uživatelé PartnerLinku potřebují novou verzi pro rok 2018. 

Štítky: