Slevové kupony na školení

Podmínky pro získání slevového kupónu:

 • objednáním a uhrazením Služby Upgrade a  Telefonická podpora (SUT) pro aktuální rok  budete automaticky evidováni jako příjemci této služby v daném roce
 • každá naše  vystavená faktura bude automaticky doplněna o slevový kupon ve výši dané procentem z částky faktury bez DPH
 • ti kdo hradí SUT jednorázově budou získávat kupon ve výši 5%
 • ti kdo hradí SUT čtvrtletně budou získávat  kupon ve výši 15%

Způsob použití slevového kupónu:

 • rozhodnete se absolvovat libovolné školení systému SB KOMPLET®  
 • na objednávce školení uvedete, že žádáte o akceptování slevového kupónu a uvedete jeho číslo
 • cena školení Vám bude snížena o  patřičnou částku

Podmínky použití:

 • uplatnit slevu lze pouze tehdy, pokud Vám vůči firmě H&M DataSoft neváznou žádné dluhy po splatnosti
 • částku slevy z několika kupónů je možno sečítat
 • cena školení může být pomocí kupónů snížena maximálně o 50%
 • každý kupón lze na slevu ze školení použít pouze jednou
 • platnost každého kupónu je omezena na 6 měsíců od data vystavení faktury
 • každý kupón má své unikátní číslo, pod nímž je u nás evidován a je nepřenosný
 • kupon bude tištěn na druhou stranu faktury