Pokyny pro přechod mezd do roku 2020

 

⇒⇒Popis ke stažení MZDY2020

Co udělat, aneb krok po kroku:

Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2019.
Provést upgrade na verzi 20.1.52 ze dne 9.1.2020 a vyšší.
V modulu Nastavení nastavit aktuální rok na 2019.

V sekci SB KOMPLET – <Nový rok> – <Mzdy> – převést …… viz Přechod do nového roku.

Ucho Mzdy

Mzdy

V <Nastavení> – <Nový rok> – se přehrává po výpočtu prosincových mezd:

 • účetní předkontace – předkontace používané pro účtování mezd
  • nová číselná řada – nastaví se nové číslování mzdových dokladů
 • Tlačítkem lze „zaškrtnout“ všechny níže uvedené možnosti pro převod dat.
 • osobní data zaměstnanců – personalistika
 • mzdové složky – tabulky řídící veškeré výpočty – nezbytné
 • ostatní nastavení mezd – pojišťovny, formuláře, tabulky daní a další
 • mzdová data mzdy za minulý rok – musí se převádět pro vyplnění podkladů pro sociální dávky
 • soubory pro ISPV a ISV – nutné číselníky
 • evidence docházky – nutné převést
 • evidence nemocí – nutno převést
 • konfigurační (INI) soubory mezd – nutné, nesou některá aktuální nastavení
 • podklady – v novém roce nebývají potřeba
 • úkoly – v novém roce nebývají potřeba

Po převodu mzdových souborů si nastavíte rok 2020 jako aktuální a v modulu <Nastavení> v sekci <DATA> spustíte <Převod dat>.

Spustíte modul <MZDY> v novém roce 2020 a nastavte si období na leden 2020.

V menu <Mzdy> – <Nový rok> otevřete okno <Nový Rok> kde budou aktivní tyto funkce:

 • Přepočet Aktivní
 • Import změn mzdových složek
 • Import konstant
 • Import výpočtů náhrad
 • Upravit podklady ze 13 platu
 • Připravit exekuce do nového roku
 • Doplnit pořadí dětí

Jednotlivé funkce lze deaktivovat zrušením „fajfky”.

Po spuštění tlačítkem Provést, budou položeny dotazy:

 

 • Přepočítat příznaky Aktivních zaměstnanců? Ano
 • Přesunout nevyčerpanou dovolenou do loňské?  Ano
 • Nastavit vloni přijatým zaměstnancům plný počet dnů dovolené? Ano
 • Nastavit těm co podepsali vloni letošní datum podepsání prohlášení?… zvolte
  • ANO přepíše datum na rok 2020
  • NE – Vymazat datum podepsání prohlášení?
   • ANO -> vymaže
   • NE -> datum zůstává
  • Informace Hotovo …OK

 

 • Přepočítat podklady pro průměry z 13 (14) platu? Ano. Tuto funkci nelze spouštět opakovaně.
 • Připravit neukončené exekuce?   Ano
 • Připravit pořadí dětí? U dětí, u kterých se začalo uplatňovat daňové zvýhodnění v průběhu roku, bude doplněno od ledna.
 • Příprava dat hotova. Ať zhynou všechny byrokratické hyeny! Odpovězte Ano či Ne, podle Vašeho nejlepšího svědomí.

Po ukončení okna NovýRok2020 je potřeba mzdy vypnout a znovu spustit.

Výše uvedenými operacemi se Vám upraví tyto položky:

MZDOVÉ SLOŽKY v sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové složky> .

Exekuce – mzdová složka DM          typ EXEKC

Exekuce(CISTA-DABON+PRVYR+SON_K+SON_N, VYZVN, DABON)

MZDOVÉ KONSTANTY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové konstanty> následující hodnoty:

MDA 202001 Minimální mzda 14.600
MDP 202001 Průměrná měsíční mzda 34.835
MEN 202001 Náklady na bydlení 6.502
MSM 202001 Maximum vyměřovacích základů 1.672.080
MZC 202001 Odpočet základu ZP, je-li plátce stát 7.903

 

SOCIÁLNÍ NÁHRADY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Sociální dávky> změněn výpočet základu pro SDN a SDK:

min(203.35,PN)*0.9+max(0,min(101.5,PN-203.35)*0.6)+max(0,min(304.85,PN-304.85)*0.3)

Před lednovými mzdami je vhodné:

 • Opravit/doplnit datum podpisu Prohlášení a zaškrtávátko na Uplatňování odpočtů.
 • Zkontrolovat dny dovolené loňské i letošní, obzvláště u loni nastoupivších zaměstnanců.
 • Zkontrolovat pořadí dětí a případně si vyžádat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“.
 • U zaměstnanců, kterých se to týká, či bude týkat, zkontrolovat u základu na zdravotní pojištění dopočet do minima. V případě, že zaměstnanci nemá být dopočet prováděn, je možno jej „vypnout” pomocí osobních mzdových složek – CD nastavte na 0 (nula).
 • Zkontrolovat v kalendáři počet dní, svátků a hodin – velikonoce, velký pátek 10.4.2020 a pondělí 13.4.2020.

Verze pro rok 2020 obsahuje nové formuláře pro:

 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2019 – vzor 24
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2020 – vzor 28
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP rok 2019 – vzor 6
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP rok 2020 – vzor 7

HaP

13.1.2020

Příloha:

MZDY2020 – přechod do nového roku

Štítky: Mzdy