Pokyny pro přechod na rok 2024

Popis je určen pro WIN verze firemního informačního systému SB KOMPLET®, pro jednu firmu (mono i síťová verze). Vzhledem k variabilitě systému SB KOMPLET® se jednotlivé instalace mohou více či méně lišit, takže dále uvedené je potřebné vhodně aplikovat na Vaši instalaci.

Štítky: