Peníze a DPH

Tento modul řídí a eviduje veškeré finanční operace a dále pak zajišťuje zpracování přiznáni k DPH.

Veškeré hotovostní operace jsou vedeny v libovolném počtu samostatných pokladen, každá pokladna může být vedena v libovolné měně a mít vlastní parametry. Pokud v ostatních modulech vznikne požadavek na nějakou hotovostní operaci, projeví se to právě v tomto modulu jako zápis v patřičné pokladně. Z hlediska zpracování bankovních operací je možno pořizovat jak příkazy do banky tak výpisy, včetně podpory elektronické komunikace s bankami. Při úhradě faktury (hotovostní či bankovní) automaticky dojde ke spárování s patřičnou fakturou a snížení jejího nedoplatku.

Z hlediska DPH je pak v modulu Peníze podporováno veškeré zpracování podkladů, příprava přiznání a následné odeslání patřičných údajů na finanční úřady.

Finanční analýza – spolu s perfektní znalostí finančních toků ve společnosti – usnadňuje rozhodování manažera o všech ekonomických aspektech obchodování a rozvoje. Modul zpřístupňuje veškeré manipulace s finančními prostředky.

Napište nám

Chcete poznat na vlastní kůži, co systém umí? Nevíte, jestli je pro vaše podnikání vhodný? Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hod. (v pracovní dny) a poradíme se.