Podvojné účetnictví

Modul pro vedení podvojného účetnictví umožňuje zpracovávat veškeré účetní zápisy vznikající v ostatních modulech. Tyto zápisy dokáže různě kontrolovat z mnoha hledisek.

Výstupní sestavy lze získat v mnoha různých variantách, jak pevně daných (rozvaha, výsledovka, hlavní kniha …) tak jako uživatelsky volitelné sestavy. Veškeré účetní zápisy je možno sledovat samostatně za střediska či zakázky. Všechny sestavy lze exportovat do tvaru XLS.

Zajímavostí je sestava Saldokonto – Analýza zůstatku účtu, která umožňuje dohledání a spárování všech položek na jednom či více účtech. Sestavu Měsíční obraty lze exportovat do dodávané XLS šablony, která následně umožňuje porovnávat a analyzovat data z více účetních období – roků

Cílení modulu na manažerské účetnictví umožňuje plánovat jednotlivé výnosy a náklady, například v měsíční periodě. Zadané cíle a předpoklady lze následně snadno sledovat a hodnotit v porovnání se skutečností (podle středisek, zakázek a podobně). Vše se odehrává nad skutečnými účetními daty, takže analýza je vždy maximální vypovídající.

Napište nám

Chcete poznat na vlastní kůži, co systém umí? Nevíte, jestli je pro vaše podnikání vhodný? Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hod. (v pracovní dny) a poradíme se.