Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

Zjišení tohoto ukazatele je podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb..

Nastavení podmínek sestavy

 1. V menu <Nástroje>, <Číselníky> volba <Mzdové složky> vyberte 1. ucho <Docházka>.
 2. Doplňte zobáčky ve sloupci <Průměry> u následujících mzdových složek:
   • <HA> <po-pá ranní>
   • <HB> <po-pá odpolední>
   • <HC> <po-pá noční>
   • <HD> <odpracovaná sobota>
   • <HE> <odpracovaná neděle>
   • <HF> <odpracovaný svátek>
   • <HI> <dovolená>
   • <HK> <placené volno>
   • <HO> <nemoc v pracovních dnech>
   • <HT> <úkolová práce>
 3. V menu <Sestavy>, <Výkazy pro instituce> vyberte sestavu <Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců>.
 4. Nastavte podmínky výběru, vyberte období.
 5. Do sestavy se započítávají jen pracovníci na pracovní poměr (hlavní, vedlejší, souběžný, nikoliv DPČ a DPP).
 6. Stiskem tlačítka <OK (PgDn)> vytvořte sestavu.

 

Mzdy | Docházka -nastavení Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců

Odkaz na www:

https://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp

Štítky: