Evidence a prodej přímo ze skladu?

Klient: Velká firma, 20 uživatelů

Zadání

Naše firma potřebuje důslednou evidenci skladového hospodářství s možností prodeje přímo ze skladu. Skladový modul musí evidovat přijaté i vydané objednávky včetně jejich průběžného vykrývání, rovněž je potřeba provádět analýzy pohybů ve skladu podle různých parametrů. Máme pobočky v dalších dvou městech, které obsluhujeme lokálními velkosklady. Dále provozujeme 5 maloobchodů, které kromě pokladních dokladů vystavují i faktury. Každá provozovna je sledována jako samostatné středisko. Předpokládáme centrální cenotvorbu a centrální správu adresáře obchodních partnerů. Od přijetí objednávky až po závěrečnou fakturaci a vyhodnocení je každý obchodní případ evidován jako samostatná zakázka.

Adresář obchodních partnerů musí umožnit zadání kreditu zákazníka a podkladů pro tvorbu ceny. Potřebujeme vystavovat a přijímat faktury, vést knihy faktur vydaných i přijatých a to v různých měnách. Veškeré faktury je potřeba analyzovat a vyhodnocovat jak z hlediska placení, tak obratů jednotlivých zákazníků. Přijímáme a vydáváme zálohové platby s částečným čerpáním zálohové platby.

Pokladní a bankovní operace provádíme v mnoha samostatných pokladnách a bankách, v různých měnách. Chceme elektronicky zadávat příkazy do banky a přijímat výpisy. Evidujeme investiční majetek, jak hmotný tak nehmotný, využíváme možnosti vlastního stanovení účetních odpisových plánů. Veškeré operace evidujeme v podvojném účetnictví, ze kterého potřebujeme výstupy v členění na střediska a zakázky. Vedení společnosti očekává přehledné výstupy, nejlépe v XLS tabulce i za několik let zpět.

V naší společnosti pracuje skladníků, 2 obchodníci, 5 prodavačů v obchodě, 2 fakturantky, 1 mzdová účetní, 2 účetní a 2 majitelé. Každý uživatel musí mít nastavena přístupová práva.

Postup nasazení

Nejprve provedeme základní analýzu zaměřenou na Vaše očekávání, potřeby a zvyklosti. Ověříme možnost importu dat ze stávajícího systému. V naší učebně můžeme předvést základní vlastnosti systému SB KOMPLET®. Stanovíme potřebné počty licencí jednotlivých modulů, abychom mohli předložit závaznou cenovou nabídku. S vedením Vaší firmy prodiskutujeme strategické záměry, abychom si potvrdili, že SB KOMPLET®   Vám bude vyhovovat i v případě plánovaných změn firmy v budoucnu. V neposlední řadě ověříme, jestli Váš stávající HW vyhovuje požadavkům na bezproblémový provoz, případně s Vaším správcem IT dohodneme potřebné úpravy. Dohodneme se, jak bude systém provozován, jestli na Vašich počítačích nebo v datovém centru.

Se zástupcem Vaší firmy navštívíme všechny prodejny a sklady (střediska). Následně připravíme dokument Projektový záměr, který popíše veškeré požadované funkcionality, termíny a další potřebné údaje. Po jeho odsouhlasení bude zahájena implementace.

Naši programátoři připraví konverzní můstky a konzultanti provedou první zkušební import dat, abychom odsouhlasili správné načtení všech potřebných údajů. Předpokládáme, že poté budou potřeba ještě úpravy v konverzních můstcích následované dalším testovacím importem. Vaši pracovníci absolvují tato školení: Základy ovládání – to je potřebné pro všechny, další školení (ÚčetníSkladMzdy) jsou určena jen patřičným pracovníkům. Školení probíhají v naší učebně, kde má každý vlastní počítač, a je možno pracovat s Vašimi (již převedenými) daty. Současně se školeními proběhne instalace systému a ověření funkčnosti na všech stanicích. Dále bude probíhat příprava a odsouhlasení tiskových sestav, tak aby byly připraveny ke dni spuštění ostrého provozu.

V termínu těsně před spuštěním ostrého provozu bude provedena finální konverze dat. Při spuštění ostrého provozu je náš konzultant přítomen přímo ve Vaší firmě (většinou stačí 1 den na provozovnu). Následná podpora může být prováděna vzdáleně pomocí služby Internetová konzultace s tím, že Vám přidělený konzultant obratem řeší případné dotazy a úpravy.

SB KOMPLET®   lze provozovat i jako „vzdálenou aplikaci“ (cloud). V tomto případě je systém nainstalovaný v datovém centru, lze jej spouštět z libovolného počítače.

Cenová mapa

Napište nám

Chcete poznat na vlastní kůži, co systém umí? Nevíte, jestli je pro vaše podnikání vhodný? Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hod. (v pracovní dny) a poradíme se.