Zdravotní pojišťovny mění čísla platebních účtů

Zdravotní pojišťovny zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí.

Více na webu Ministerstva financí:

http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/mf-upozornuje-platce-pojistneho-zdravotn-26640

Věnujte pozornost sdělení jednotlivých zdravotních pojišťoven o změně bankovního účtu. Některé pojišťovny účet mění již během posledních měsíců roku 2016.

V modulu MZDY účet změníte v položce menu Nástroje – Číselníky – Instituce,účty.

Štítky: