Změny ve mzdách po 1.6.2019

Po schválení nařízení vlády č. 91/2019 Sb. zaměstnancům v exekuci zůstane více peněz. Účinnost tohoto nařízení je od 1.6.2019.

Při zpracování měsíčních mezd za červen bude tedy uplatněn nový způsob ve výpočtu exekučních srážek.

V § 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), se slovo „součet“ nahrazuje slovy „dvojnásobek součtu“.

Nové změní:

„Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první občanského soudního řádu srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu.“

Odkaz na Nařízení vlády č. 91/2019 Sb.

Od měsíce června 2019 bude systém SB KOMPLET na tuto změnu reagovat.

Tato legislativní úprava je ve verzi 19.2.52 a vyšší.

Upozornění: Vlastní nezabavitelné minimum je potřeba individuálně opravit.

 

Štítky: Mzdy