Změny ve mzdách po 1.7.2019 – verze 19.2.53

Tato legislativní úprava je v aktualizované verzi 19.2.53.

Od 1.7.2019  zaměstnavatel proplácí i první tři pracovní dny/směny dočasné pracovní neschopnosti. Jako kompenzace zaměstnavateli je mírné snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění. Z tohoto  profituje i zaměstnanec, kterému se sníží superhrubá mzda.

Bližší informace na stránkách ČSSZ.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-1-7-2019-se-snizuje-sazba-pojistneho-na-nemocenske-pojisteni-o-0-2-

Štítky: