Změny ve mzdách po 1.7.2019

S účinností od 1.7.2019 se ruší tzv. karenční doba.

Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákoníku práce číslo 32/2019 Sb., která ruší dobu prvních 3 pracovních dnů, za které nenáležela náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Současně se snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění za zaměstnavatele z 25% na 24,8%.

V důsledku tohoto snížení se sníží i superhrubá mzda. Základem hude hrubá mzda + 24,8% na sociální zabezpečení + 9% na zdravotní pojištění.  Dohromady jen 33,8%.

Přechodné ustanovení:

Vznikne-li dočasná pracovní neschopnost ještě před nabytím její účinnosti, bude se náhrada mzdy nebo platu,  příp. jiný příjem, řídit dosavadní úpravou, tj. i nadále se tu bude uplatňovat institut karenční doby.

Tato legislativní úprava je v aktualizované verzi 19.2.52.

Zdroje informací:

Zákon č. 32/2019 Sb.

ČSSZ – změny po 1.7.2019

Tisková zpráva ČSSZ – Zrušení karenční doby

 

Štítky: