Legislativní změny pro MZDY roku 2017

Slevy na dani

Daňové zvýhodnění na děti zatím zůstáva ve stejné výši jako v roce 2016. Návrh změn se zas jako vloni teprve nyní projednává.

Slevy se nemění.

Při určování pořadí pro uplatnění daňového zvýhodnění nezáleží na věku dítěte.

Poplatník uplatňující děti musí vyplnit formulář vzor č. 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a určit pořadí dětí a tím i výši daňového zvýhodnění. Rodiče se můžou o daňové zvýhodnění svých dětí podělit, tak nemusí mít jedno dítě pořadové číslo jedna, ale např. tři.
Součástí je i možnost uplatnění slevy za umístěné dítě v předškolním zařízení.

Od roku 2016 je platná nová definice typů předškolních zařízení.

Pro rok 2016 se jedná o částku 9 900,- Kč a pro rok 2017 o částku 11 000,- Kč.
Částka této slevy je do maximální výše minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období.

Poplatník nerezidnet vyplní formulář vzor č. 25 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Zvýšení limitu pro daňové osvobození zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příplatkem, na doplňkové penzijní spoření a na pojistné na soukromé životní pojištění zaměstnanců bude činit 50 000,- Kč.

Další změny u nezdanitelných částí základu daně pro rok 2017 při účasti poplatníka na penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření půjde odečíst až 24 000,- Kč. U soukromého životního pojištění dochází k navýšení částky na 24 000,- Kč z placeného pojistného zaměstnancem (poplatníkem). Nový postup uplatnění i nové potvrzení penzijních společností bude upřesněno během roku 2017.

Minimální mzda

Od 1.1.12017 se zvyšuje na výši 11 000 Kč i pro osoby s invaliditou.

Maximální hranice pro odvody pojištění.

Výpočet vychází z průměrné měsíční mzdy 28 322 Kč (pro rok 2017 stanovena MPSV vyhláškou č. 325/2016 Sb.).

Pro Sociální pojištění 1 355 136 Kč což je 48 násobek průměrné mzdy.

Pro Zdravotní pojištění je hranice zrušena.

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob.

V případě kdy poplatník zaplatil solidární daň, ale jeho příjmy nepřesáhly 48 násobek průměrné mzdy a jsou splněny i ostatní podmínky, může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně a nemusí podávat daňové přiznání.

Pro rok 2016 je tato hranice 1 296 288 Kč.

Pro rok 2017 je nadlimitní měsíční příjem 4x 28322=112 928 Kč.

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, karanténu

Pro rok 2017 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto:

I.   redukční hranice =       942 Kč

II.   redukční hranice =    1 412 Kč

III.  redukční hranice =    2 824 Kč

 

Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2017 jsou:

I.   redukční hranice =   0,175 x    901 = 164,85 Kč

II.  redukční hranice =   0,175 x 1 351 = 247,10 Kč

III. redukční hranice =   0,175 x 2 701 = 494,20 Kč

 

Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek  tedy v roce 2017 činí 271,85 Kč, v roce 2016 činil 260,03 Kč.

Nová dávka pro otce, by mohla začít platit během roku 2017 podle průběhu legislativního procesu.

 

Exekuce

Popis Rok 2016 Rok 2017
Životní minimum jednotlivce 3410,00 3410,00
Bydlení 5858,00 5822,00
Výpočtová základna 9268,00 9232,00
2/3 nezabavitelné minimum 6178,67 6154,67
1/4 nezabavitelná částka na manželku, děti 1544,67 1538,67
Max 1/3 zbytku čisté mzdy 3089,00 3077,00

Poznámka:

Zkontrolujte, zda máte platné účty pro odvody na zdravotní pojištění.

Zdroje dokumentu: 

Štítky: