Novinky roku 2017 v modulu MZDY

Co udělat, aneb krok po kroku:

 • Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2016.
 • Provést upgrade na verzi 17.1.52 ze dne 11. 1. 2017 a vyšší.
 • V modulu Nastavení nastavit aktuální rok na 2016.
 • V sekci SB KOMPLET – <Nový rok> – <Mzdy> – převést …… viz Přechod do nového roku.

Mzdy

V <Nastavení> – <Nový rok> – se přehrává po výpočtu prosincových mezd:

 • účetní předkontace – předkontace používané pro účtování mezd
 • osobní data zaměstnanců – personalistika
 • mzdové složky – tabulky řídící veškeré výpočty – nezbytné
 • ostatní nastavení mezd – pojišťovny, formuláře, tabulky daní a další
 • mzdová data – mzdy za minulý rok – musí se převádět pro vyplnění podkladů pro sociální dávky
 • soubory pro ISPV a ISV – nutné číselníky
 • evidence docházky – není nutné
 • konfigurační (INI) soubory mezd – nutné, nesou některá aktuální nastavení
 • evidence nemocí – nutno převést
 • podklady – v novém roce nebývají potřeba
 • úkoly – v novém roce nebývají potřeba

Po převodu mzdových souborů si nastavíte rok 2016 jako aktuální a v modulu <Nastavení> v sekci <DATA> spustíte <Převod dat>.

 

Spustíte modul <MZDY> a nastaví se vám období na leden 2017.

 

V menu <Mzdy> – <Nový rok> otevřete okno <Nový Rok> kde budou aktivní tyto funkce:

 • Přepočet Aktivní
 • Import změn mzdových složek
 • Import konstant
 • Import výpočtů náhrad
 • Upravit podklady ze 13 platu
 • Připravit exekuce do nového roku

Jednotlivé funkce lze deaktivovat zrušením „fajfky”.

 

o spuštění tlačítkem Provést, budou položeny dotazy:

 • Přepočítat příznaky Aktivních zaměstnanců?   Ano
 • Nastavit vloni přijatým zaměstnancům plný počet dnů dovolené?   Ano
 • Přesunout nevyčerpanou dovolenou do loňské?   Ano
 • Vymazat datum podepsání prohlášení?   Ano
 • Informace Hotovo …OK
 • Přepočítat podklady pro průměry z 13 (14) platu?   Ano. Tuto funkci nelze pouštět opakovaně.
 • Připravit neukončené exekuce?    Ano
 • Příprava dat hotova, ať zhynou všechny byrokratické hyeny! Odpovězte  Ano či Ne podle Vašeho nejlepšího svědomí.

Po ukončení okna NovýRok2017 je potřeba mzdy vypnout a znovu spustit.

 

Výše uvedenými operacemi se Vám upraví tyto položky:

MZDOVÉ SLOŽKYv sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové složky> .

Více v přiloženém dokumentu.

MZDOVÉ KONSTANTY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové konstanty> následující hodnoty:

MDA     201701 Minimální mzda 11.000
MDH 201701 Limit životního a penzijního připojištění 50.000
MDP 201701 Průměrná měsíční mzda 28.232
MSM 201701 Maximum vyměřovacích základů SOC  1.355.136
MEN  201701 Náklady na bydlení  5.822

SOCIÁLNÍ NÁHRADY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Sociální dávky> změněn výpočet základu pro SDN a SDK:

min(164.85,PN)*0.9+max(0,min(82.25,PN-164.85)*0.6)+max(0,min(247.10,PN-247.10)*0.3)

Před lednovými mzdami je vhodné:

 • Opravit datum podpisu Prohlášení a zaškrtávátko na Uplatňování odpočtů.
 • Zkontrolovat dny dovolené loňské i letošní, obzvláště u loni nastoupivších zaměstnanců.
 • Zkontrolovat pořadí dětí a případně si vyžádat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“
 • U zaměstnanců, kterých se to týká, či bude týkat, zkontrolovat u základu na zdravotní pojištění dopočet do minima. V případě, že zaměstnanci nemá být dopočet prováděn, je možno jej „vypnout” pomocí osobních mzdových složek – CD nastavte na 0 (nula).
 • Zkontrolovat v kalendáři počet dní, svátků a hodin – velikonoce, svátek velký pátek 14.4.2017 a pondělí 17.4.2017.

 

 Verze pro rok 2017 obsahuje nové formuláře pro:

 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2016 – vzor 21
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2017 – vzor 25
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP pro rok 2017 – vzor 4

Šablony ve tvaru ZFO se již neaktualizují. Nové formuláře lze zkontrolovat na portále ČSSZ.

 

Další formuláře pouze pro info:

Prohlášení poplatníka daně z příjmu (vzor 25) – další informace o daňových nerezidentech

 

Poznámka:

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Zpětně se uplatňuje daňové zvýhodnění na druhé a další dítě podle částek platných od 1.5.2016. Částky daňového zvýhodnění nebudou slouhlasit ze mzdovým listem.

V příloze je excelová tabulka pro porovnání částek daňového zvýhodnění z mezd a z ročního zúčtování daně.

 Zkontrolovat, zda máte platné účty pro odvod zdravotního pojištění.

 

HaP

12. 1. 2017

Odkaz na legislativní mzdové změny pro rok 2017

Přílohy

Štítky: