Výpočet mzdy

Specializované školení k problematice výpočtu mezd pro pokročilé mzdové účetní.

Osnova

 1. Seznámení s tématem a osnovou, vymezení obsahu přednášky
 2. Detailní topologie výpočtu mzdy
  • Vstup dat: základní z karty, osobní, měsíční podklady, konstanty, tabulky, nastavení…
  • Vlastní výpočet, průběh
  • Výstup dat: mzda, výplatní list, výčetka, výkazy a hlášení, převodní příkaz, účetní doklad, …
 3. Mzdové složky a číselníky
  • Mzdové složky a konstanty
  • Tabulka sociálních náhrad
  • Kalendář
  • Tabulka zálohy daně a daně z příjmů
  • Číselníky (Profese, Druh činnosti, Typ mzdy, Typ prac. poměru,…)
 4. Osobní mzdové složky
  • Princip, způsob práce, efektivní zadávání
  • Nastavení, konfigurace vzhledu a významu mzdových složek
 5. Měsíční vstupní data
  • Úkoly
  • Podklady
  • Evidence nemocí
  • Docházka
 6. Mzdové dílčí výpočty
  • Účtování na střediska, zakázky, systém přerozdělení nákladů k nákladovým účtům
  • Správná definice podkladů
 7. Hromadné zpracování a opravy
  • Využití režimu období
 8. Sestavy a výstup dat
  • Mzdové
  • Pro instituce
  • Volitelné rekapitulace a jejich definice
  • Roční personální tisky
  • Elektronická komunikace: Export XML na PVS (PortLink)
  • Export do XLS, PDF
  • Jak na statistiku, ISP a ISPV
 9. Nový rok
  • 13. a 14. platy
  • Dovolená
  • Zúčtování daně z příjmů za zaměstnance, firmu
  • Vypořádáni s FÚ
  • Prohlášení o slevách na dani
  • Kontrola nastavení parametrů nového roku
 10. Příklady a praktická cvičení
 11. Závěr

Místo konání

ABIA - školicí místnost

ABIA Centrum

Brno – Vinohrady, Žarošická 30

(v budově nákupního centra BILLA)

> Mapa a cesta

Vstupní požadované znalosti

Pokročilé znalosti ovládání systému SB KOMPLET®, znalost problematiky a zákonů k mzdové problematice (soc. a zdrav. pojištění, daň z příjmů, zákoník práce, ...)

Doporučené předcházející absolvování kurzů:

Doporučené následné školení: