Daňový a účetní servis na klíč

Klient: Účetní firma, 3 uživatelé

Zadání

Pro naše zákazníky vedeme účetnictví i daňovou evidenci, podáváme přiznání k DPH, počítáme mzdy. Našim zákazníkům poskytujeme kvalitní účetní a daňové služby. Stává se nám, že teprve koncem roku se zákazník rozhodne, jestli se mu mělo vést účetnictví nebo daňová evidence. Ve mzdové oblasti potřebujeme systém, který se dokáže přizpůsobit různorodým požadavkům a mzdy přitom zpracovává jednotným způsobem.

Za mnohé zákazníky podáváme i potřebné formuláře, většinou elektronicky. Zákazníkům potřebujeme předávat pravidelný report s výsledky jejich hospodaření. Čas je pro nás důležitá komodita! Proto bychom ocenili, kdyby si zákazníci mohli některé údaje zjišťovat sami pomocí vzdáleného připojení. Naše mise jsou různorodé: pro některé zákazníky pracujeme v naší firmě, pro jiné vedeme účetnictví na jejich počítačích, další si zase dělají část sami (fakturace, pokladny) a zbytek jim zpracováváme my.

Postup nasazení

Nejprve provedeme základní analýzu zaměřenou na Vaše očekávání, potřeby a zvyklosti. Ověříme možnost importu dat ze stávajícího systému. V naší učebně můžeme předvést základní vlastnosti systému SB KOMPLET®. Prodiskutujeme různé možnosti, jak se dá pomocí systému SB KOMPLET®  vést účetnictví dodavatelským způsobem a společně vypracujeme plán nasazení a převodu klientů. V neposlední řadě ověříme, jestli Váš stávající HW vyhovuje požadavkům na bezproblémový provoz, případně s Vaším správcem IT dohodneme potřebné úpravy. Pokud to bude pro Vás zajímavé, navrhneme cloudové řešení pro možnost vzdáleného přístupu jak Vašich kolegů, tak Vašich zákazníků.

V další fázi naši programátoři připraví konverzní můstky a konzultanti provedou zkušební import dat, abychom odsouhlasili správné načtení všech potřebných údajů. Vaši pracovníci absolvují školení, Základy ovládání je potřebné pro všechny, Účetní a Mzdy. Školení probíhají v naší učebně, kde má každý vlastní počítač. Současně se školeními proběhne instalace systému a ověření funkčnosti na všech stanicích.

Předpokládáme, že na nový systém se budete Vaše zákazníky převádět postupně, tak jak je zpracováváte. Na tento proces Vám přidělíme konzultanta, který Vás podpoří a pomůže podle potřeby. V případě zákazníků, kteří si část agendy vedou vlastními silami, budeme jednat přímo s nimi, předvedeme systém, zaškolíme je.

Co nás takové řešení bude stát?

Napište nám

Chcete poznat na vlastní kůži, co systém umí? Nevíte, jestli je pro vaše podnikání vhodný? Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hod. (v pracovní dny) a poradíme se.