Důsledná evidence skladového hospodářství v malé firmě

Klient: Malá firma, 6 uživatelů

Zadání

Naše firma potřebuje důslednou evidenci skladového hospodářství, s možností prodeje přímo ze skladu. Skladový modul musí evidovat přijaté i vydané objednávky, je potřeba provádět analýzy pohybů ve skladu podle různých parametrů. Potřebujeme vystavovat a přijímat faktury, vést knihy faktur vydaných i přijatých, adresář obchodních partnerů. Veškeré faktury je potřeba analyzovat a vyhodnocovat jak z hlediska placení, tak obratů jednotlivých zákazníků.

Přijímáme a vydáváme zálohové platby a doklady podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokladní a bankovní operace provádíme v několika samostatných pokladnách a bankách. Chceme elektronicky zadávat příkazy do banky a přijímat výpisy. Evidujeme investiční majetek, jak hmotný tak nehmotný, využíváme možnosti vlastního stanovení účetních odpisových plánů. Veškeré operace evidujeme v podvojném účetnictví. Pracují u nás 2 skladníci, 1 obchodník, 1 fakturantka, 1 účetní a majitel, mzdy nám počítá externí firma.

Postup nasazení

Nejprve provedeme základní analýzu zaměřenou na Vaše očekávání, potřeby a zvyklosti. Ověříme možnost importu dat ze stávajícího systému. V naší učebně můžeme předvést základní vlastnosti systému SB KOMPLET® . Stanovíme potřebné počty licencí jednotlivých modulů, abychom mohli předložit závaznou cenovou nabídku. S vedením Vaší firmy prodiskutujeme strategické záměry, abychom si potvrdili, že SB KOMPLET® Vám bude vyhovovat i v případě plánovaných změn firmy v budoucnu. V neposlední řadě ověříme, jestli Váš stávající HW vyhovuje požadavkům na bezproblémový provoz, případně s Vaším správcem IT dohodneme potřebné úpravy.

V další fázi naši programátoři připraví konverzní můstky a konzultanti provedou zkušební import dat, abychom odsouhlasili správné načtení všech potřebných údajů. Vaši pracovníci absolvují školení, Základy ovládání je potřebné pro všechny, další školení (Účetní, Sklad) jsou určena jen patřičným pracovníkům. Školení probíhají v naší učebně, kde má každý vlastní počítač, a je možno pracovat s Vašimi (již převedenými) daty. Současně se školeními proběhne instalace systému a ověření funkčnosti na všech Vašich stanicích.

V termínu těsně před spuštěním ostrého provozu bude provedena finální konverze dat. Při spuštění ostrého provozu je náš konzultant přítomen přímo ve Vaší firmě (většinou stačí 1 den). Následná podpora může být prováděna vzdáleně pomocí služby Internetová konzultace s tím, že Vám přidělený konzultant obratem řeší případné dotazy a úpravy.

SB KOMPLET® lze provozovat i jako „vzdálenou aplikaci“ (cloud). V tomto případě je systém nainstalovaný v datovém centru, lze jej spouštět z libovolného počítače.

Orientační cenová mapa

Napište nám

Chcete poznat na vlastní kůži, co systém umí? Nevíte, jestli je pro vaše podnikání vhodný? Zanechte nám kontakt, ozveme se vám do 24 hod. (v pracovní dny) a poradíme se.