Účtování faktur na přelomu roku 2015 a 2016

Metodika účtování faktur přijatých vztahujících se k roku 2015, ale doručených po 1.1.2016

Obdobná metodika platí i pro vydané faktury a účtování příjmů příštích období.

Faktury, které byly dodavatelem vystaveny s datem zdanitelného plnění ve starém roce (2014), ale doručené až v novém roce (2015), byly dříve v systému SB KOMPLET®   pořizovány ještě do starého roku. Od novely k 1.4.2011 již tyto faktury nelze pořídit do starého roku, je nutno je pořídit a vykázat v DPH až v novém roce, což ale přináší požadavek na účtování o faktuře i v roce 2015 pomocí účtu Výdaje příštích období.

Fakturu pořídíte do dat roku 2016 a do položek zadáte účty, jako byste ji pořizovali v průběhu roku. Při jejím ukládání, ale zaškrtnete políčko „účtovat i výdaje příštích období“. Zobrazí se políčka pro zadání účtu a data k jakému mají být budoucí výdaje účtovány.

Pozn. Systém se v předkontacích pokusí dohledat obecnou předkontaci s typem Výdaje příštích období, pokud ji nenajde, tak takovou větu založí. V této předkontaci můžete zadat účet, který má být používán pro tento případ. Z této předkontace se nabídne účet Má dáti. Jako datum bude předvyplněno datum posledního dne měsíce předcházejícího zadanému datu zdanitelného období (31.12.2015).

Jakmile takovou fakturu dáte zaúčtovat, budou všechny účty zadané u položek faktury nahrazeny zadaným účtem výdajů příštích období. Faktura bude zaúčtována do dávky v novém roce, bude možno ji opakovaně odúčtovávat a zaúčtovávat. Takto pořízené doklady tedy budou mít na straně Má dáti místo nákladového nebo skladového účtu zadaný účet (383).

Jakmile bude faktura odsouhlasena, je potřeba doplnit účtování o výdaje příštích období. Tyto doklady vytvoříte v knize faktur, v okně pro úpravu hlavičky faktury. Zde jsou na spodní straně zobrazeny účet a datum, které byly zadány při ukládání faktury. Pokud ještě nebylo zaúčtováno, bude po stisku tlačítka Zaúčtovat dohledána obecná předkontace Výdaje příštích období, na jejím základě sestaveno číslo dokladu a tento doklad poté zaúčtován, do faktury bude zapsáno patřičné číslo dokladu. Pokud bude datum patřit do předchozího účetního období, bude poprvé zobrazeno okno s možností výběru předchozího roku. Jakmile jednou předchozí rok vyberete, systém si jej „zapamatuje“ a příště se již nebude toto okno zobrazovat. Pokud budete chtít takto účtovat i  faktury přecházející mezi měsíci jednoho účetního období, bude se automaticky účtovat do aktuálního roku.

Pokud je žádoucí zaúčtovat výdaje příštích období pro víc faktur hromadně, je možné je označit v knize faktur značkami. V dialogu Hromadný tisk, účtování vybrat položky Jen označené a Účtovat dohadné položky – po stisku Spustit budou všechny faktury zaúčtovány. Pokud bude potřeba účtovat do předchozího roku, bude napoprvé zobrazeno okno pro výběr tohoto roku (viz výše).

Náhled účtování v roce 2015

Náhled účtování v roce 2016

Přílohy

Štítky: