Novinky roku 2015 v modulu MZDY

Co udělat, aneb krok po kroku:

Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2014.

Provést upgrade na verzi 15.1.46 ze dne 23. 1. 2015 (jméno souboru je upgrade 15.1.46.exe a vyšší).

 

V modulu Nastavení nastavit aktuální rok na 2014.

V sekci SB KOMPLET – <Nový rok> – <Mzdy> – převést …… viz Přechod do nového roku.

Mzdy

V <Nastavení> – <Nový rok> – se přehrává po výpočtu prosincových mezd:

 • účetní předkontace – předkontace používané pro účtování mezd
 • osobní data zaměstnanců – personalistika
 • mzdové složky – tabulky řídící veškeré výpočty – nezbytné
 • ostatní nastavení mezd – pojišťovny, formuláře, tabulky daní a další
 • mzdová data – mzdy za minulý rok – musí se převádět pro vyplnění podkladů pro sociální dávky
 • soubory pro ISPV a ISV – nutné číselníky
 • evidence docházky – není nutné
 • konfigurační (INI) soubory mezd – nutné, nesou některá aktuální nastavení
 • evidence nemocí – nutno převést
 • podklady – v novém roce nebývají potřeba
 • úkoly – v novém roce nebývají potřeba

 

Po převodu mzdových souborů si nastavíte rok 2015 jako aktuální a v modulu <Nastavení> v sekci <DATA> spustíte <Převod dat>.

 

Spustíte modul <MZDY> a nastaví se vám období na leden 2015.

V menu <Mzdy> – <Nový rok> otevřete okno <Nový Rok> kde budou aktivní tyto funkce:

 • Přepočet Aktivní
 • Import změn mzdových složek
 • Import konstant
 • Import výpočtů náhrad
 • Nastavit pořadí dětí pro výpočet daňového zvýhodnění
 • Upravit podklady ze 13 platu
 • Připravit exekuce do nového roku

Jednotlivé funkce lze deaktivovat zrušením „fajfky”.

Po spuštění tlačítkem Provést, budou položeny dotazy:

 • Přepočítat příznaky Aktivních zaměstnanců?   Ano
 • Nastavit vloni přijatým zaměstnancům plný počet dnů dovolené?   Ano
 • Přesunout nevyčerpanou dovolenou do loňské?   Ano
 • Vymazat datum podepsání prohlášení?   Ano
 • Informace Hotovo …OK
 • Připravit pořadí dětí?   Ano
 • Dát všem dětem hodnotu 1? Ano/Ne  POZOR!!!
  • Touto volbou rozhodnete, jak má být vyplněno pořadí děti pro výpočet nezdanitelné částky.
  • Pokud odpovíte ANO, budou všechny děti označeny pořadím 1 a bude potřeba projít každého zaměstnance a podle jím dodaného dokumentu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků…. zadat správné pořadí. Tímto si zajistíte, že budete mít pořadí dětí nastaveno správně a zkontrolováno.
  • Pokud odpovíte NE, bude pořadí dětí vyplněno pořadovým číslem podle pořadí, jak jsou děti zadány v programu. První dítě dostane 1, druhé 2 atd. Projít to budete muset také, ale nebude na první pohled zřejmé, koho už jste kontrolovali a koho ne.
  • I když to dnes není nutné, velmi doporučujeme zadávat matematické pořadí i pro čtvrté a další děti (zadejte 4,5,6…) nikdo neví, jak tato novinka bude či nebude upravována v budoucnosti a klidně se může stát, že časem se bude jiná částka počítat třeba pro čtvrté dítě. Také v případě ukončení studia některého dítěte, bude správně spočteno pořadí následujících dětí. Samozřejmě pro pořadí větší než 3 se v současné době bude počítat, jako by bylo zadáno 3. 
 • Přepočítat podklady pro průměry z 13 (14) platu?   Ano. Tuto funkci nelze pouštět opakovaně.
 • Připravit neukončené exekuce?    Ano
 • Příprava dat hotova, ať zhynou všechny byrokratické hyeny! Odpovězte  Ano či Ne podle Vašeho nejlepšího svědomí.

Po ukončení okna NovýRok2015 je potřeba mzdy vypnout a znovu spustit.

 

Výše uvedenými operacemi se Vám upraví tyto položky:

MZDOVÉ SLOŽKYv sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové složky> .

Více v přiloženém dokumentu.

MZDOVÉ KONSTANTY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové konstanty> následující hodnoty:

MDA     201501 Minimální mzda 9.200
MDP 201501 Průměrná měsíční mzda 26.611
MSM 201501 Maximum vyměřovacích základů SOC  1.277.328
MEN  201501 Náklady na bydlení  5.767

SOCIÁLNÍ NÁHRADY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Sociální dávky> změněn výpočet základu pro SDN a SDK:

min(155.40,PN)*0.9+max(0,min(77.53,PN-155.40)*0.6)+max(0,min(232.92,PN-232.93)*0.3)

 

Zkontrolujte si v osobních datech zaměstnanců položky:

 

V sekci <Osobní data> – <Zaměstnanci> – <Dětije před lednovými mzdami nutné:

 • Zkontrolovat všechny zaměstnance, kteří uplatňují daňové zvýhodnění a na základě vyplněného „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ – verze 24 a „Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“ doplnit pořadí dětí.

 

Před lednovými mzdami je vhodné:

 • Opravit datum podpisu Prohlášení a zaškrtávátko na Uplatňování odpočtů.
 • Zkontrolovat dny dovolené loňské i letošní, obzvláště u loni nastoupivších zaměstnanců.
 • U zaměstnanců, kterých se to týká, či bude týkat, zkontrolovat u základu na zdravotní pojištění dopočet do minima. V případě, že zaměstnanci nemá být dopočet prováděn, je možno jej „vypnout” pomocí osobních mzdových složek – CD nastavte na 0 (nula).
 • Zkontrolovat v kalendáři počet dní, svátků a hodin – velikonoce 6. 4. 2015.

 

 Verze pro rok 2015 obsahuje nové formuláře pro:

 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2014 – vzor 19
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2015 – vzor 23
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP pro rok 2015 – vzor 2
 • Přehled o výši pojistného 2015 – vzor I/2015 až bude 29.1.2015 zveřejněn včetně PVPOJ2015
 • Sestava Daňové bonusy – vzor č.9

 

Další formuláře pouze pro info:

Prohlášení poplatníka daně z příjmu (vzor 24)

 

Novinky v SB KOMPLETU

Verze 14.4.80 pro MZDY a vyšší

Tato verze obsahuje tyto nové sestavy:

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Sestava se tiskne z přehledu dětí zaměstnance (Osobní data – Zaměstnanci – Sekce Děti) a je potřeba pro určení pořadí dětí pro uplatnění daňového zvýhodnění.

Potvrzení o předškolním zařízení

Sestava se tiskne z přehledu dětí zaměstnance (Osobní data – Zaměstnanci – Sekce Děti) a slouží jako Příloha k Prohlášení pro uplatnění slevy na dani při ročním zúčtování daně.

Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor 19)

Sestava se tiskne z přehledu dětí zaměstnance (Osobní data – Zaměstnanci – Sekce Formulář) V sestavě se do řádku 21 připočítávaná solidární daň na základě novely zákona o dani z příjmu.

 

Nové sestavy

V kartě zaměstnanců – Formuláře na kartě zaměstnance

 • Dotazník při nástupu do zaměstnání
 • Potvrzení pro nárok na daňové zvýhodnění
 • Potvrzení pro nárok na daňové zvýhodnění – prázdné bez dětí
 • Potvrzení o předškolním zařízení

V Sestavy – Výkazy pro instituce

 • Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců po jednotlivých zaměstnancích

Karta zaměstnance

V kartě zaměstnance byla doplněna v sekci<Děti> rozšířená evidence u  každého dítěte o pořadové číslo v jednotlivých měsících. Tato evidence je potřebná pro splnění dikce zákona o dani z příjmu § 35c.

Po převodu a provedení Nového roku mají všechny děti doplněnou jedničku, anebo číslo pořadí. Přes tlačítko <Opravit> a po dvojkliku na kolonce měsíce opravíte pořadové číslo, které se propíše do následujících měsíců do konce roku.

Pro odsouhlasení pořadí dětí, které mají rodiče rozděleny je potřeba vytisknout nový formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění. Ve formuláři se zobrazí děti podle období Od Do.

 

Co se může hodit 

V kartě zaměstnance byla doplněna sekce <Evidence XML věty> do které se zapíše informace o vyexportované XML větě.

Popis na sbkomplet.cz – Podpora – Návody, postupy – Mzdy – XML věty -> ČSSZ

https://sbkomplet.cz/ucetni-software/podpora/aktuality/2013/12/xml-vety-cssz.html

 

XML věty, které lze exportovat

Exportované věty se tvoří pomocí tlačítka v sestavách nebo tlačítka „EXPORT XML“.

 • PVPOJ – Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách za období
 • NEMPRI – Příloha k žádosti o…
 • RELDP – Evidenční list důchodového zabezpečení
 • ONZ – Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení)
 • PDSHL – Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
 • POS09 – Potvrzení o studiu

  

Doplnění data podepsání Prohlášení

Funkce pro hromadné doplnění je v položce menu <Nástroje> – <Editace údajů> – <Hromadně vyplnit>.

Pořizování nemocí

Při pořizování neschopenky, OČR zadejte do položky Čís.rozhodnutí číslo neschopenky, které se propíše do Přílohy k žádosti o …

 

Dále upozorňujeme na následující změny ve výpočtech mezd

Z důvodů vyvolaných legislativními změnami platnými od 1. 1. 2014, jsme museli přikročit k některým změnám. Důsledky těchto změn se Vás budou dotýkat více či méně, podle toho jak složité mzdy máte.

Pokud nepoužíváte souběžné pracovní poměry (každý zaměstnanec je u Vás zaměstnán jen a pouze v hlavním pracovním poměru) nemělo by se Vás to dotknout nijak zásadně.

V případě že využíváte zaměstnání na Dohodu o provedení práce (DPP), je nutno počítat s tím, že pokud je vyplácená částka ze všech dohod větší jak 10000 měsíčně, bude podléhat odvodu na SOC  a ZDR za zaměstnance. Jinak řečeno, jestliže máte pro jednoho zaměstnance víc DPP v daném měsíci současně, je účasten SOC a ZDR, pokud součetčástek ze všech DPP přesáhne 10000.

V případě že využíváte zaměstnání malého rozsahu (ZMR), je nutno počítat s tím, že pokud je vyplácená částka ze všech ZMR větší jak 2500 měsíčně, bude podléhat odvodu na SOC za zaměstnance. Jinak řečeno, jestliže máte pro jednoho zaměstnance víc poměrů typu ZMR v daném měsíci současně, je účasten SOC, pokud součet částek ze všech DPPpřesáhne 2500.

V případě že využíváte zaměstnání na DPČ, je nutno počítat s tím, že pokud je vyplácená částka ze všech DPČ větší jak 2500 měsíčně, bude podléhat odvodu na ZDR za zaměstnance. Jinak řečeno, jestliže máte pro jednoho zaměstnance víc poměrů typu DPČ v daném měsíci současně, je účasten ZDR, pokud součet částek ze všech DPČpřesáhne 2500.

Z předchozích odstavců vyplývá, že v určitých případech je částku odvodu na SOC a ZDR za zaměstnance možno stanovit až poté, co se spočítají mzdy ze všech souběžných pracovních poměrů. Pak se teprve dá zjistit, jestli součet částek přesahuje patřičný limit a na základě tohoto porovnání je nutno mzdy znovu přepočítat.

Jak se to projeví při práci?

Pokud pracujete tak, že procházíte mzdu po mzdě a každou dáváte samostatně spočítat, bude se vždy počítat odvod na SOC a ZDR za zaměstnance (pro DPČ, ZMR i pro DPP, s částkou nižší než je patřičný limit). Takto spočítané odvody se posléze promítnou i do výpočtu základu daně a dál. Pokud nutně potřebujete znát částku skutečné čisté mzdy, můžete použít klávesu F12, která hromadně přepočítá všechny mzdy daného zaměstnance.

Následně, při hromadném výpočtu odvodů na SOC a ZDR za zaměstnavatele, se automaticky zaškrtne i volba Přepočítat mzdy (pokud ji ručně odškrtnete, nebude povoleno odvody počítat). Takto provedený hromadný výpočet mezd, zajistí přednostní výpočet DPP a ZMR, následně porovná základ na SOC a pokud nepřesáhne patřičný limit (10000 u DPP a 2500 u ZMR a DPČ), budou tyto mzdy spočteny znovu, tentokrát již bez odvodu na SOC či ZDR, což se následně projeví v základu srážkové daně a tím také bude ovlivněna čistá mzda.

Prosím, vyžádejte si osobní konzultaci pro správné nastavení v případě, že Vaše organizace využívá možnosti více pracovních poměru pro jednoho zaměstnance.

 

HaP+PaR

26. 1. 2015

Odkaz na legislativní mzdové změny pro rok 2015

Formulář Přehled o výší pojistného

Štítky: