Novinky roku 2018 v modulu MZDY

Co a jak udělat, aneb krok po kroku:

 • Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2017.
 • Provést upgrade na verzi 18.1.54 ze dne 12. 1. 2018 a vyšší.
 • V modulu Nastavení nastavit aktuální rok na 2017.
 • V sekci SB KOMPLET – <Nový rok> – <Mzdy> – převést …… viz Přechod do nového roku.

 

Mzdy

V <Nastavení> – <Nový rok> – se přehrává po výpočtu prosincových mezd:

 • účetní předkontace – předkontace používané pro účtování mezd
 • osobní data zaměstnanců – personalistika
 • mzdové složky – tabulky řídící veškeré výpočty – nezbytné
 • ostatní nastavení mezd – pojišťovny, formuláře, tabulky daní a další
 • mzdová data – mzdy za minulý rok – musí se převádět pro vyplnění podkladů pro sociální dávky
 • soubory pro ISPV a ISV – nutné číselníky
 • evidence docházky –  nutné převést
 • konfigurační (INI) soubory mezd – nutné, nesou některá aktuální nastavení
 • evidence nemocí – nutno převést
 • podklady – v novém roce nebývají potřeba
 • úkoly – v novém roce nebývají potřeba

Po převodu mzdových souborů si nastavíte rok 2016 jako aktuální a v modulu <Nastavení> v sekci <DATA> spustíte <Převod dat>.

Spustíte modul <MZDY> a nastaví se vám období na leden 2017.

V menu <Mzdy> – <Nový rok> otevřete okno <Nový Rok> kde budou aktivní tyto funkce:

 • Přepočet Aktivní
 • Import změn mzdových složek
 • Import konstant
 • Import výpočtů náhrad
 • Upravit podklady ze 13 platu
 • Připravit exekuce do nového roku
 • Doplnit pořadí dětí

Jednotlivé funkce lze deaktivovat zrušením „fajfky”.

Po spuštění tlačítkem Provést, budou položeny dotazy:

 • Přepočítat příznaky Aktivních zaměstnanců?   Ano
 • Nastavit vloni přijatým zaměstnancům plný počet dnů dovolené?   Ano
 • Přesunout nevyčerpanou dovolenou do loňské?   Ano
 • Vymazat datum podepsání prohlášení?   Ano
 • Informace Hotovo …OK
 • Přepočítat podklady pro průměry z 13 (14) platu?   Ano. Tuto funkci nelze pouštět opakovaně.
 • Připravit neukončené exekuce?    Ano
 • Připravit pořadí dětí?   Ano. U dětí, u kterých se začalo uplatňovat daňové zvýhodnění v průběhu roku, bude doplněno od ledna.
 • Příprava dat hotova, ať zhynou všechny byrokratické hyeny! Odpovězte  Ano či Ne podle Vašeho nejlepšího svědomí.

Po ukončení okna NovýRok2018 je potřeba mzdy vypnout a znovu spustit.

Výše uvedenými operacemi se Vám upraví tyto položky:

MZDOVÉ SLOŽKYv sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové složky> .

Více v přiloženém dokumentu.

MZDOVÉ KONSTANTY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové konstanty> následující hodnoty:

MDA     201801 Minimální mzda 12.200
MDC 201801 Daňové zvýhodnění na dítě 1.267
MDG 201801 Daňové zvýhodnění na dítě invalidní 2.534
MDP 201801 Průměrná měsíční mzda 29.979
MDR 201801 Limit srážkové daně při nepodepsaném prohlášní 2.500
MSM 201801 Maximum vyměřovacích základů SOC  1.438.928
MEN  201801 Náklady na bydlení  5.928
MZC 201801 Odpočet základu ZP, je-li plátcem stát 7.177

SOCIÁLNÍ NÁHRADY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Sociální dávky> změněn výpočet základu pro SDN a SDK:

min(175.00,PN)*0.9+max(0,min(87.33,PN-175.00)*0.6)+max(0,min(262.32,PN-262.33)*0.3)

Před lednovými mzdami je vhodné:

 • Opravit datum podpisu Prohlášení a zaškrtávátko na Uplatňování odpočtů.
 • Zkontrolovat dny dovolené loňské i letošní, obzvláště u loni nastoupivších zaměstnanců.
 • Zkontrolovat pořadí dětí a případně si vyžádat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“
 • U zaměstnanců, kterých se to týká, či bude týkat, zkontrolovat u základu na zdravotní pojištění dopočet do minima. V případě, že zaměstnanci nemá být dopočet prováděn, je možno jej „vypnout” pomocí osobních mzdových složek – CD nastavte na 0 (nula).
 • Zkontrolovat v kalendáři počet dní, svátků a hodin – velikonoce, svátek velký pátek 30.3.2018 a pondělí 2.4.2018.

 Verze pro rok 2018 obsahuje nové formuláře pro:

 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2017 – vzor 22
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2018 – vzor 26
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP pro rok 2018 – vzor 5

Šablony ve tvaru ZFO se již neaktualizují. Nové formuláře lze zkontrolovat na portále ČSSZ.

Další formuláře pouze pro info:

Prohlášení poplatníka daně z příjmu (vzor 26) – další informace o daňových nerezidentech

Poznámka:

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Zpětně se uplatňuje daňové zvýhodnění na druhé a další dítě podle částek platných od 1.7.2017. Částky daňového zvýhodnění nebudou slouhlasit ze mzdovým listem.

HaP

17. 1. 2018

Odkaz na legislativní mzdové změny pro rok 2018

Přílohy

Štítky: