Firmy a obchodníci

Podpora pružné reakce na chování a vývoj trhu patří mezi stěžejní výhody kvalitního ekonomického řešení pro úspěšné velkoobchodníky.

Řešení na míru napříč společností

S firemním informačním systémem SB KOMPLET® získá firma řešení na míru jejím interním procesům a tak bude mít vždy k dispozici detailní a aktuální ekonomické ukazatele napříč celou firmou. Získáte úplný přehled o distribučních tocích a detailní orientaci v rámci celého obchodního cyklu od poptávek a nabídek až po realizaci.

Velkoobchody ocení efektivní distribuci skladového hospodářství, pomoc se správou ceníků, a informace o kreditu partnerů, díky čemuž mohou pružně reagovat na chování a vývoj trhu.

Provázání s firemními procesy

Obchodníci a obchodní zástupci firem mají díky SB KOMPLET® detailní pohled na historii klienta i aktuální ekonomická data jako je přehled zakázek nebo správa obchodních partnerů. Informační řešení je provázáno se všemi souvisejícími firemními procesy, vždy jsou tedy k dispozici veškeré aktuální ekonomické informace.

Okamžitý přehled o financích a peněžních tocích napříč firmou i jejími obchodními partnery umožní manažerům přijímat kvalifikovaná rozhodnutí. Kompletní ekonomický systém SB KOMPLET® s řešením na míru interním procesům firmy navíc dlouhodobě garantuje zajištění služeb.