Evidence majetku 1

Základní školení k modulu evidence majetku určené predevším pro obsluhu kompletního ekonomického systému SB KOMPLET® . V tomto kuzru získají účastníci znalosti a dovednosti nezbytné k efektivní práci s majetkem firem, jeho pořízení, zařazení, tech. zhodnocení, oprav, odpisů a vyřazení.

Osnova

 1. Seznámení s tématem a osnovou, vymezení obsahu přednášky
 2. Princip
  • Postup nákupu resp. zařazení majektu a jeho cyklus
 3. Karta majetku
  • Karta majetku- základ evidence
  • Popis evidenční karty – údaje, plány, pohyby, ceny,…
 4. Operace s kartou majetku
  • Založení, Technické zhodnocení, Opravy, Vyřazení, Smazání
  • Odpisy
  • Zaúčtování
 5. Sestavy
  • Zdroj údajů
  • Sestavy evidenční, z účetní evidence, z daňové evidence
 6. Sestavy
 7. Tipy a užitečné funkce
 8. Závěr

Místo konání

ABIA - školicí místnost

ABIA Centrum

Brno – Vinohrady, Žarošická 30

(v budově nákupního centra BILLA)

> Mapa a cesta

Vstupní požadované znalosti

Základní znalosti pojmů a ovládání systému SB KOMPLET®

Doporučené předcházející absolvování kurzů:

Doporučené následné školení: