Evidence majetku 2

Rozšiřující školení k modulu evidence majetku určené především pro specializované účetní.

Osnova

 1. Seznámení s tématem a osnovou, vymezení obsahu přednášky
 2. Opravy
  • Smazaní, Vyřazení karty majetku
  • Změna inv. čísla, ceny/tech. zhodnocení, způsobu odepisování
  • Změny účtování, Odložení odpisů
  • Hromadné změny
 3. Předkontace
  • Princip nastavení předkontací – zařazení, opisy, vyřazení
   Účetní kontroly
 4. Poznámky a další
  • Používání Poznámek
  • Nastavení programu
  • Použití čarového kódu
  • Tvorba sestav
 5. Příklady a praktická cvičení
 6. Závěr

Místo konání

ABIA - školicí místnost

ABIA Centrum

Brno – Vinohrady, Žarošická 30

(v budově nákupního centra BILLA)

> Mapa a cesta

Vstupní požadované znalosti

Pokročilé znalosti ovládání systému SB KOMPLET®, znalost problematiky a zákonů k evidenci majetku

Doporučené předcházející absolvování kurzů:

Doporučené následné školení: