Novinky roku 2019 v modulu MZDY

SB KOMPLET® novinky roku 2019 v modulu MZDY

Co udělat, aneb krok po kroku:

Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2018.
Provést upgrade na verzi 19.1.53 ze dne 14.1.2019 a vyšší.
V modulu Nastavení nastavit aktuální rok na 2018.

V sekci SB KOMPLET – <Nový rok> – <Mzdy> – převést …… viz Přechod do nového roku.

Nový rok 2019

Ucho Mzdy

Mzdy – převod dat do 2019

Mzdy
V <Nastavení> – <Nový rok> – se přehrává po výpočtu prosincových mezd:

 • účetní předkontace – předkontace používané pro účtování mezd
 • osobní data zaměstnanců – personalistika
 • mzdové složky – tabulky řídící veškeré výpočty – nezbytné
 • ostatní nastavení mezd – pojišťovny, formuláře, tabulky daní a další
 • mzdová data mzdy za minulý rok – musí se převádět pro vyplnění podkladů pro sociální dávky
 • soubory pro ISPV a ISV – nutné číselníky
 • evidence docházky – nutné převést
 • konfigurační (INI) soubory mezd – nutné, nesou některá aktuální nastavení
 • evidence nemocí – nutno převést
 • podklady – v novém roce nebývají potřeba
 • úkoly – v novém roce nebývají potřeba

Po převodu mzdových souborů si nastavíte rok 2019 jako aktuální a v modulu <Nastavení> v sekci <DATA> spustíte <Převod dat>.

Spustíte modul <MZDY> v novém roce 2019 a nastavte si období na leden 2019.

V menu <Mzdy> – <Nový rok> otevřete okno <Nový Rok> kde budou aktivní tyto funkce:

 • Přepočet Aktivní
 • Import změn mzdových složek
 • Import konstant
 • Import výpočtů náhrad
 • Upravit podklady ze 13 platu
 • Připravit exekuce do nového roku
 • Doplnit pořadí dětí

 Jednotlivé funkce lze deaktivovat zrušením „fajfky”.

Po spuštění tlačítkem Provést, budou položeny dotazy:

 Přepočítat příznaky Aktivních zaměstnanců? Ano

 • Přesunout nevyčerpanou dovolenou do loňské? Ano
 • Nastavit vloni přijatým zaměstnancům plný počet dnů dovolené? Ano
 • Nastavit těm co podepsali vloni letošní datum podepsání prohlášení?… zvolte
  • ANO přepíše datum na rok 2019
  • NE zůstávají původní data
 • Informace Hotovo …OK
 • Přepočítat podklady pro průměry z 13 (14) platu? Ano. Tuto funkci nelze spouštět opakovaně.
 • Připravit neukončené exekuce? Ano
 • Připravit pořadí dětí? U dětí, u kterých se začalo uplatňovat daňové zvýhodnění v průběhu roku, bude doplněno od ledna.
 • Příprava dat hotova. Ať zhynou všechny byrokratické hyeny! Odpovězte Ano či Ne, podle Vašeho nejlepšího svědomí.

Po ukončení okna NovýRok2019 je potřeba mzdy vypnout a znovu spustit.

Výše uvedenými operacemi se Vám upraví tyto položky:

 MZDOVÉ KONSTANTY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové konstanty> následující hodnoty:

MDA 201901 Minimální mzda 13.350
MDP 201901 Průměrná měsíční mzda 32.699
MEN 201901 Náklady na bydlení 6.233
MSM 201901 Maximum vyměřovacích základů SOC 1.569.552
MSO 201901 Minimální vyměřovací základ pro SOC a ZDR 3.000
MZC 201901 Odpočet základu ZP, je-li plátcem stát 7.540

SOCIÁLNÍ NÁHRADY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Sociální dávky> změněn výpočet základu pro SDN a SDK:

min(190.75,PN)*0.9+max(0,min(95.38,PN-190.75)*0.6)+max(0,min(286.12,PN-286.13)*0.3)

Před lednovými mzdami je vhodné:

 • Opravit/doplnit datum podpisu Prohlášení a zaškrtávátko na Uplatňování odpočtů.
 • Zkontrolovat dny dovolené loňské i letošní, obzvláště u loni nastoupivších zaměstnanců.
 • Zkontrolovat pořadí dětí a případně si vyžádat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“.
 • U zaměstnanců, kterých se to týká, či bude týkat, zkontrolovat u základu na zdravotní pojištění dopočet do minima. V případě, že zaměstnanci nemá být dopočet prováděn, je možno jej „vypnout” pomocí osobních mzdových složek – CD nastavte na 0 (nula).
 • Zkontrolovat v kalendáři počet dní, svátků a hodin – velikonoce, velký pátek 19.4.2018 a pondělí 22.4.2019.

Verze pro rok 2019 obsahuje nové formuláře pro:

 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2018 – vzor 23
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2019 – vzor 27
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP rok 2019 – vzor 6

Další formuláře pouze pro info:
Prohlášení poplatníka daně z příjmu (vzor 26)
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období (vzor 1)

HaP

14.1.2019

Odkaz na legislativní mzdové změny pro rok 2019

Přílohy:

Mzdové novinky SB KOMPLET 2019 
Obecná část – změny 2019
Mzdove_konstanty 2019

 

Štítky: