SB ÚČETNÍ 2

Základní školení určené predevším pro obsluhu kompletního ekonomického systému SB KOMPLET®, tématicky zaměřené především na moduly majetek, mzdy a účetnictví. Účastník se naučí základní operace s evidenčním majetkem, prakticky se seznámí s problematikou mezd (zaměstnanci, mzdove podklady, výpočet mzdy) a získá ucelený pohled na problematiku předkontací, vazeb, knih a sestav. Dále si osvojí způsoby jak vyhledat potřebný údaj/doklad, či jak správně nastavit filtrování pro získání potřebných výsledků přehledů sestav.

Osnova

  1. Seznámení s tématem a osnovou, vymezení obsahu přednášky
  2. Seznámení s pojmovou strukturou a s ovládáním – jen opakování
    • Okna, menu, prac. plocha, tabulky, formuláře, nabídky, doklad, prvotní doklad, AZU, saldo
      Klávesnice, myš, tláčítka, horké klávesy
  3. Evidence majetku
    • Postup nákupu resp. zařazení majektu a jeho cyklus
    • Karta majetku – základ evidence
    • Popis evidenční karty – údaje, plány, pohyby, ceny,…
    • Operace s kartou majetku – Založení, Technické zhodnocení, Opravy, Vyřazení, Smazání
    • Odpisy
  4. Mzdy
    • Postup zpracování mzdy a jeho cyklus
    • Karta zaměstnance
    • Podklady ke mzdám
    • Výpočet měsíčných mezd
    • Příprava převodního příkazu
    • Sestavy a výstupy
  5. Zaúčtování
    • Vazba na účetní osnovu resp. předkontace, účetní doklad – vazba
    • Propojení modulů Majetek a Mzdy na Účetnictví
  6. Sestavy
  7. Kontrolní mechanizmy (Účto-kniha faktur, saldo,…)
  8. DPH
  9. Tisk
  10. Export dat do Excelu, CSV, RTF, PDF
  11. Prostředí – nastavení parametrů
  12. Závěr

Místo konání

ABIA - školicí místnost

ABIA Centrum

Brno – Vinohrady, Žarošická 30

(v budově nákupního centra BILLA)

> Mapa a cesta

Vstupní požadované znalosti

Základní znalosti pojmů a ovládání systému SB KOMPLET®

Doporučené předcházející absolvování kurzů:

Doporučené následné školení: